Adana Boşanma Avukatı -

Adana Boşanma Avukatı -

HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME SEBEBİYLE BOŞANMA
   Haysiyetsiz hayat sürme (TMK m. 163) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun düzenlediği özel boşanma sebeplerindendir. Haysiyetsiz hayat sürme (TMK m. 163) aynı zamanda 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun düzenlediği nisbi boşanma sebeplerindendir.

I. KOŞULLARI
   Haysiyetsiz hayat sürme (TMK m. 163),4721 sayılı Türk Medeni Kanununun düzenlediği nisbi boşanma sebeplerinden biridir.
   4721 sayılı Türk Medeni Kanununun m. 163 hükmünde yer alan haysiyetsizlik veya kanundaki ifadesiyle haysiyetsiz hayat sürme toplumdaki anlayışa göre belli bir süreden beri devamlı olarak namus, şeref ve haysiyet kavramlarıyla bağdaşmayacak şekilde yaşamaktadır.
   Tanımadan da anlaşılacağı üzere haysiyetsiz hayat sürme takdiri bir kavramdır. Haysiyetsizlik toplumlardan toplumlara hatta aynı toplum içerisinde yer alan çeşitli aile bireyleri arasında bile farklılıklar gösteren bir kavramdır.

   Haysiyetsiz hayat sürmenin koşullarını aşağıdaki şekilde belirleyebilirsiniz;
 - Haysiyetsiz hayat gerçekleşmelidir,
 - Haysiyetsiz hayat sürme sürekli olmalıdır,
 - Haysiyetsiz hayat süren kusurlu olmalıdır,
 - Haysiyetsiz hayat sebebiyle ortak yaşam çekilmez olmalıdır,
 - Haysiyetsiz hayat evlendikten sonra gerçekleşmelidir.

   A-HAYSİYETSİZ HAYAT GERÇEKLEŞMELİDİR
   Haysiyetsiz hayatın ilk unsuru şeref ve namus kayıtlarından uzak davranışın gerçekleşmesidir. Diğer bir ifadeyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun m. 163 hükmüne göre haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için toplumun değer yargılarıyla bağdaşmayan ve toplumca hoş görülmeyen ve ayıplanan bir davranışta bulunmuş olmalıdır.

   Evli bir kadının bir başkasıyla aşk hayatı yaşamasını ele alalım. Bu halde koca diğer koşulların da bulunması halinde;
 - Zina sebebiyle boşanma (TMK m. 161)
 - Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma (TMK m. 163)
 - Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmaya (TMK m. 166 f. I-II) ilişkin boşanma sebeplerinden birine dayanabileceği gibi her birini ayrı olarak dava konusu da yapabilir.

   Yargıyat'ın ölçüsü; Davalının boşanmaya sebep olan eylemlerinin,
 - Onur kırıcı,
 - Görenler üzerinde olumsuz etki yapacak,
 - Herkes tarafından hoş kabul edilmeyecek nitelikte olması boşanma kararı verilebilmesi için yeterlidir.

 

 

 

 

 

Adana Boşanma Avukatı Ece Güneyli

İlgili Blog Yazıları