Adana Boşanma Avukatı - İştirak Nafakası

  • Ana Sayfa
  • Adana Boşanma Avukatı - İştirak Nafakası
Adana Boşanma Avukatı - İştirak Nafakası

ADANA BOŞANMA AVUKATI - İŞTİRAK NAFAKASI

Bilindiği üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre koşulları oluştuğunda çocuklara aşağıdaki nafakalar verilebilmektedir.
-Tedbir nafakası
-İştirak nafakası
-Yardım nafakası

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 185 f. I hükmüne göre eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununu m. 185 f. III hükmüne göre eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. O halde ana ve baba çocuklarının bakımı, gözetimi, korunmaları ve eğitilmeleri ile yükümlüdürler.

Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi ödevi doğal olarak bundan böyle velayet hakkına sahip olan başka bir anlatımla çocuk kendisine bırakılmış olan ana ya da babaya eylemli olarak yüklenilmiş olacaktır. Yada koruyucu diğer tarafı bu bakım ve yetiştirme ödevinin gerektirdiği giderlere kudretine göre katılmakla yükümlü kılmıştır.

İşte velayet hakkına sahip olmayan ana ya da babanın çocuğun bakımı ve eğitimi dolayısıyla iştirak nafakası denilmektedir.'' Davacı vekili 25.01.2010 tarihli dilekçesiyle müvekkili için Türk Medeni Kanunun 174/1-2 maddesine dayanarak maddi ve manevi tazminat talep etmiş olmasına göre, dava dilekçesinde çocukların yetişmesi için talep edilen 200'er lira maddi ve manevi tazminatın gerçekte iştirak nafakası talebi niteliğinde olduğunun anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına''

I. İŞTİRAK NAFAKASINIM NİTELİĞİ

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu m. 185 f. III hükmüne göre eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. O halde ana ve baba çocukların bakımı, gözetimi, korunmaları ve eğitilmeleri ile yükümlüdürler.

Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi ödevi doğal olarak bundan böyle velayet hakkına sahip olan başka bir anlatımla çocuk kendisine bırakılmış olan ana ya da baba eylemli olarak yüklenilmiş olacaktır. Yasa koruyucu diğer tarafı da bu bakım ve yetiştirme ödevinin gerektirdiği giderlere kudretine göre katılmakla yükümlü kılmıştır.

İşte velayet hakkına sahip olmayan ana ya da babanın çocuğun bakımı ve eğitimi dolayısıyla yapılan giderlere katkı olarak verdiği nafakaya iştirak nafakası denilmektedir.

TMK m. 182 f. II hükmüne göre velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eş, çocuğun bakımı ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Hemen belirtmek isterim ki çocuklara boşanma kararının kesinlrşme tarihine kadar verilen nafaka iştirak nafakası değil tedbir nafakasıdır. Kanun koruyucu iştirak nafakası ile çocuğun eğitim ve bakım giderlerinden söz etmektedir.

 

 

"Adana Boşanma Avukatı"

İlgili Blog Yazıları