Aile İçi Şiddet Sebebiyle Boşanma

  • Ana Sayfa
  • Aile İçi Şiddet Sebebiyle Boşanma
Aile İçi Şiddet Sebebiyle Boşanma

 Aile içi şiddet sebebiyle (TMK. m. 162) aynı zamanda 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun düzenlediği mutlak boşanma sebeplerindendir.

I. KONUSU
Pek fena muamelenin kapsamına İsviçre Medeni Kanun'un 138 hükmünde bedensel fena muameleler ile manevi pek fena muamelelerin gireceği kabul edilmekteydi. 
Kaynak İsviçre Medeni Kanunu'nun m. 138 hükmünde üç ayrı boşanma sebebi olarak gösterilmiştir. 
 - Cana kast, 
 - Ağır eziyet, 
 - Ağır hakaret. 
Bedensel pek fena muameleler İsviçre Medeni Kanununda ağır eziyet olarak ifade edilmiştir. İsviçre Medeni Kanunu m. 138 hükmünde yer alan bedensel pek fena muameleler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa aile içi şiddet (TMK. m. 162)olarak girmiştir. 
Aile içi şiddet özel ve mutlak nitelik taşıyan bir boşanma sebebidir. 

A-AİLE İÇİ ŞİDDET ŞEKLİ
Bedensel pek fena muamelelerin maddi nitelikte gerçekleşen şekli aile içi şiddet olarak boşanma sebebi oluşturur.

1-Eşin Vücut Bütünlüğüne Saldırı
Aile içi şiddetin boşanma sebebi oluşturması için eşin vücut bütünlüğüne yönelmesi yeterlidir. 
Eşin vücut bütünlüğüne yönelen aile içi şiddet davranışları örneklenebilir. 
 - Zulüm, 
 - İşkence, 
 - Ağır eziyet, 
 - Acımasızca dövmek, 
 - Aşırı şekilde cinsel ilişkide bulunmak, 
 - Anormal ilişkiye zorlamak.

2- Eşin Sağlığına Saldırmak
Aile içi şiddetin boşanma sebebi oluşturması için eşin sağlığına yönelmesi de yeterlidir. 
Elin sağlığına yönelen aile içi şidset davranışlarına aşağıdaki pek kötü davranışlar örneklenebilir;
 - Aç bırakmak, 
 - Hastalık aşılamak, 
 - Mahzene kapatmak, 
 - Soğuk taş üzerinde çıplak bırakmak, 
 - Hapsetmek. 


B - AİLE İÇİ ŞİDDETİN ŞİDDETİ
Aile içi şiddetin özel ve mutlak bir boşanma sebebi olması başka bir anlatımla davalı tarafından gerçekleştirilen pek kötü davranışlar sebebiyle ortak yaşamın davacı için çekilmez hale gelmiş olup olmadığı araştırılmayacağından aile içi şiddetin zulüm veya işkence boyutunda olması şarttır. Nitekim öğretide aile içi şiddet (TMK. m. 162) zulüm veya işkence başlığı altında sunulmaktadır. 

Tekrarlanmamak koşuluyla tokatlamak, hafif yaralama, zulüm ve işkence sayılamaz. 
Zulüm ve işkencenin ise pek fena muamele kavramına sokulabilmesi için tekrarlanması şart değildir.
Aile içi şiddetin eşe ıstırap veren ve onun sağlığını bozacak ağırlıkta olması gerekir. 
Bir kere bile acımasızca dövmek yeterlidir. Yargıtay da aile içi şiddet sebebiyle (TMK. m. 162) boşanmaya karar verilebilmesi için dövme eyleminin bir defa yapılmasının yeterli olduğu görüşündedir. 
Eşe ıstırap veren ve onun sağlığını bozacak ağırlıkta olmayan eylem aile içi şiddet sebebiyle (TMK. m. 162) boşanma değil evlilik birliğinin sarılması sebebiyle boşanma (TMK. m. 166 f. I-II) davasına konu olabilir.

C - AİLE İÇİ ŞİDDETİN BELİRLENMESİ
Davalı tarafından gerçekleştirilen eylemin aile içi şiddet sayılıp sayılmayacağını hakim belirleyecektir. 
 - Karakterlerini, 
 - Kültür düzeylerini, 
 - Sosyal niteliklerini, 
 - Eğitim durumlarını, 
 - Yaşadıkları çevrenin yargı ve geleneklerini, 
 - Yöresel yaşam ve davranış biçimlerini dikkate almalıdır. 
Aile mahkemesi hakimi davalı tarafından davacıya yapılan eylemin bu ölçütler dikkate alınarak aile içi şiddet sayılıp sayılmayacağına karar verecektir.

 

 

 

 

 

Adana Boşanma Avukatı Ece Güneyli

İlgili Blog Yazıları