Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma

  • Ana Sayfa
  • Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma
Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma

D-HAYSİYETSİZ HAYAT EVLENDİKTEN SONRA GERÇEKLEŞMELİDİR.

Evlenmeden sonra gerçekleşen haysiyetsiz hayat sürme, boşanma davasına teşkil eder. Federal mahkeme, barda çalışan bir dansözle evlenen ve kadının her gece bara gelenlerle içip dans ettiğini bilen bir erkek eşe bu olaylar sebebiyle boşanmayı isteme hakkı vermemiştir. Burada önemli olan eşin evlenirken bu durumu biliyor oluşu evlendikten sonra haysiyetsiz hayat sürmenin diğer eş için ortak yaşamı çekilmez hale getirmesidir. Davacı eş evlendikten sonra davalı eşinin bunlardan vazgeçeceğini ümit ederek evlenmiş ve bunda da olabilir.

Evlendikten sonra haysiyetsiz yaşamına son veren eşe karşı bu olayı bilmeden evlenmiş olan eş eğer koşulları varsa 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 150 b. I hükmüne göre evlenmenin iptalini dava edebilir.
   II. USUL
   Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davasında usul hükümlerine açıklık getirilmelidir.
   A-DAVANIN TARAFLARI
   4721 sayılı Türk Medeni Kanununun m. 163 hükmündeki sebebe dayanılarak boşanma davası boşanma davası açmak hakkı bu yaşamın dışında kalan eşe aittir.
   B-İSPAT YÜKÜ
   İspat yükü iddiayı yapana aittir. Genel kurala göre diğer tarafın haysiyetsiz bir hayat sürdüğünü bunu iddia eden davacı kanıtlayacaktır. Kanıtlanamazsa dava reddedilmelidir.
   C-SÜRE
   Haysiyetsiz hayat sürme sebebine dayalı bulunan boşanma davalarında hak düşümü veya zamanaşımı süresi yoktur.
   Bununla beraber haysiyetsiz hayatın sona ermesinden çok sonra açılacak bir dava;
   - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu m. 2 hükmündeki dürüstlük kurallarına aykırı düşmesi,
   - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu 163. maddesinde yer alan çekilmezlik koşulunun bir bir durumda gerçekleşmemiş olması sebebiyle reddedilmelidir.
   D-VELAYET
   Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanmaya karar verilirse bu eylemi gerçekleştiren kişiye çocuğun velayeti verilemez. Haysiyetsiz hayat sürme, çocuğun velayetinin onun güvenliğine uygun biçimde kullanılması ile bağdaşmayan kusurlu bir davranıştır.
   E-AYRILIK KARARI VERİLEBİLİR
   Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle açılan boşanma davalarında da hakim ayrılığa hükmedebilir. Boşanma hukukunun ana kurallarından biri şöyledir :
   TMK m. 167:Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. O halde eşi haysiyetsiz hayat süren eş dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. Haysiyetsiz hayat sürme sebebine dayalı olarak açılan dava yalnız ilişkinse aile mahkemesi hakimi tarafından boşanmaya karar verilemez. Haysiyetsiz hayat sürme sebebine dayalı olarak açılan dava boşanmaya ilişkinse ve ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu taktirde aile mahkemesi hakimi tarafından ayrılığa karar verilebilir. 
   F-ANLAŞMALI BOŞANMA YAPILAMAZ
   Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle açılan boşanma davasının devamı sırasında davalının davanın herhangi bir safhasında davayı kabul etmesi ile taraflar anlaşmalı boşanmayı gerçekleştirebilir mi? Bu soruya olumsuz olarak yanıt vermekteyiz.. Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle açılan boşanma davasında ancak usulüne uygun şekilde yapılacak bir ıslah halinde anlaşmalı boşanma karar verilmesine olanak vardır. Eşler sadece 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 166 hükmüne göre açılmış bir davanın herhangi bir safhasında anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilir. 

 

Adana Boşanma Avukatı Ece Güneyli

İlgili Blog Yazıları