Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakası

YOKSULLUK NAFAKASI

B-Ağır Kusurlu Yoksulluk Nafakası Almaz

Boşanma davasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 175 hükmüne göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf (ağır kusurlu) ise yoksulluk nafakası alamaz.

'' Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle boşanmaya sebep olan olaylarla (ağır kusurlu olan eş yararına yoksulluk nafakası) ve tazminat ia hükmedilmeyeceğinin anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına, ''

'' Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. (TMK md. 175).Mahkemece, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına, ailevi yükümlülüklerini yerine getirmeyen davalının sebebiyet verdiği kabul edilerek koca kusurlu bulunmuştur. Oysa davacının bir başka erkekle ilişkisinden 28.03.2011 tarihinde çocuk doğurduğu, bu çocuğun soybağının davalı tarafından reddedildiği yapılan soruşturma ve toplanan delillerlen anlaşılmaktadır. Bu halde, boşanmaya sebep olan olaylarda davacı daha ağır kusurludur. Daha ağır kusurlu taraf lehine yoksulluk nafakasına hükmedilemez. Bu husus nazara alınmadan davacı yararına yoksulluk nafakası tayin ve takdiri doğru bulunmamıştır. ''

'' Ağır kusurlu davalı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru değildir. ''

'' ... Ağır kusurlu kadın lehine yoksulluk nafakası takdir edilemez. Türk Medeni Kanununun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır.Davacı kadının yoksulluk nafakası isteminin reddi gerekirken kabulü usul ve yasaya aykırıdır. ''

 

 

"Adana Boşanma Avukatı"

İlgili Blog Yazıları