Boşanma Hukuku

Boşanma Hukuku

Boşanma Hukuku

Boşanma Hukuku Aile Hukuku'nun en bilinen ve çok tartışılan bir kurumudur. Adana boşanma avukatı ve adana boşanma hukuku ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları adana boşanma avukatı Ece Güneyli web sayfasından iletebilirsiniz.


Türk Hukuku'na göre terk, özel bir boşanma sebebidir. Ancak bir fiille '' terk'' denilebilmesi için o fiilin belli şartları gerçekleştirmiş olması lazım. Buna hn  terk sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için;
-Eşlerden biri ortak yaşamdan ayrılmış olmalıdır, 
-Ortak yaşama son verme kastı bulunmalıdır,
-Ayrılık,hukuka aykırı olmalıdır, 
-Davet edilen konut hazırlanmış olmalıdır,
-Aile mahkemesince ihtar yapılmış olmalıdır,
-İtharın noter tarafından yapılması istenebilir,
-İthar samimi olmalıdır,
İthar sonuç doğurmalıdır,
-Yargılama usulüne uygun yapılmış olmalıdır.
        EŞLERDEN BİRİ ORTAK YAŞAMDAN AYRILMIŞ OLMALIDIR.
   4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 164 f. I hükmüne göre eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla direğini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise;terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.
   4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile terk olgusu iki şekilde gerçekleşebilmektedir. Gerçek terk ve yapıntı terk.
A-GERÇEK TERK
   4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 164 hükmüne göre eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine aile mahkemesi hakimi tarafından yapılan İthar sonuçsuz kalmış ise;terk edilen eş, Adana boşanma Avukatı ile dava açabilir.
B-YAPINTI TERK
   Bilindiği üzere yapıntı (fiction) gerçekle çeliştiğni, gerçekliğe uymadığını bile bile tasarlanan şey olarak tanımlanmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 164 f. I hükmü ile gerçek terk yanında bir de yapıntı terk düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir.
   Eşlerden birinin iradi ve hukuka aykırı bir şekilde ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş açısından da yapıtı terk düzenlemesi kabul edilmiştir.
   4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 164 f. I hükmüne göre diğerini;
-Ortak konutu terk etmeye zorlayan, 
-Haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.
1-Ortak Konutu Terk Etmeye Zorlayan Dava Açamaz
   Yapıntı terke maruz bırakan eş tarafından terk sebebiyle boşanma davası açılamaz. Diğer bir deyişle diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan eş açmış olduğu terk sebebiyle boşanma davası reddedilmelidir.

Adana Boşanma Avukatı | Ece Güneyli

Anahtar Kelimeler :

İlgili Hizmet Yazıları